Parafia  Miłosierdzia  Bożego  w  Jastrzębiu - Zdroju
Słowo Arcybiskupa Katowickiego

Słowo Arcybiskupa Katowickiego z okazji 40. rocznicy spotkania papieża Jana Pawła II z pielgrzymami z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego Bracia i Siostry! 6 czerwca 2019 roku mija 40. rocznica spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z pielgrzymami z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego na Jasnej Górze. Spotkanie to było spontaniczną odpowiedzią Jana Pawła II na bezskuteczne starania biskupa Herberta Bednorza, aby Górny Śląsk, a zwłaszcza Piekary Śląskie, stały się miejscem spotkania z papieżem, który jako metropolita krakowski aż 12 razy głosił homilię podczas pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej. Przeciwne wizycie Jana Pawła II na Górnym Śląsku były ówczesne władze partyjne województwa katowickiego, które organizowały ?spontaniczne? akcje protestacyjne. Wiedząc o tych staraniach i sprzeciwie władz wojewódzkich, papież zaprosił Górnoślązaków i mieszkańców Zagłębia na Jasną Górę. Tego władza komunistyczna nie mogła zabronić ani tego spotkania storpedować. Tam papież Jan Paweł II odprawił Mszę św. i wygłosił homilię. Dnia 6 czerwca 1979 roku Górny Śląsk i Zagłębie stawiły się w nieprzeliczonej liczbie wiernych przed szczytem na Jasnej Górze, aby powitać Ojca Świętego, a przede wszystkim modlić się i wysłuchać jego orędzia. Słowa papieża Jana Pawła II do Górnoślązaków i mieszkańców Zagłębia należą do historycznych, do których powinny wracać kolejne pokolenia zamieszkujące Górny Śląsk i Zagłębie, tworzące od niedawna samorządową metropolię. Zachęcam więc do lektury papieskiej homilii, do wydrukowania jej w parafialnych gazetkach i umieszczenia na stronie internetowej parafii. Wszyscy winniśmy wdzięczność Janowi Pawłowi II za słowa o pracy, która jest ?podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi? i posiada ?nie tylko znaczenie techniczne, ale także etyczne?. Winniśmy wdzięczność za słowa wypowiedziane o rodzinie, której racja bytu ?jest jednym z podstawowych wyznaczników ekonomii i polityki pracy?. Winniśmy Janowi Pawłowi II wdzięczność za docenienie ?ziemi wielkiej pracy i wielkiej modlitwy? i promocję naszego pozdrowienia ?Szczęść Boże!?, które uznał on za ?jeden z najwspanialszych skrótów, jakie istnieją we wszystkich językach świata: dwa słowa łączące pamięć o Bogu z odniesieniem do ludzkiej pracy?. Bracia i Siostry! Mimo upływu 40 lat słowa homilii Jana Pawła II są nadal aktualne i godne naszej uwagi, bo papież wzywał: ?Nie dajcie się uwieść pokusie, że człowiek może odnaleźć siebie, wyrazić siebie, odrzucając Boga, wykreślając modlitwę ze swego życia, pozostając przy samej tylko pracy w złudnej nadziei, że same jej wytwory bez reszty nasycą wszystkie potrzeby ludzkiego serca. Nie samym bowiem chlebem żyje człowiek! (por. Mt 4,4)?. Drodzy Diecezjanie! W swoim słowie na Jasnej Górze Jan Paweł II wspomniał też piekarskie wzgórze, na którym wielokrotnie przemawiał, i dodał: ?I nie myślcie, że ja się z tego szczytu wzgórza piekarskiego tak łatwo wyprowadzę. Nie myślcie! To już za mocne przyzwyczajenie, za silny nawyk?. Rzeczywiście Ojciec Święty ze wzgórza piekarskiego się nie wyprowadził, bo corocznie ? przez blisko 27 lat swego pontyfikatu ? do piekarskich pielgrzymów kierował listy i telegramy. Wyjątkiem był rok 1983, kiedy ziściły się marzenia Górnoślązaków ? mogli Ojca Świętego Jana Pawła II w blisko dwumilionowym tłumie przywitać na katowickim lotnisku Muchowiec, zawołać radosne ?Szczęść Boże!? oraz wysłuchać ewangelii pracy, w której znalazła się również apologia prawa robotników do zrzeszania się, co było obroną ? zdelegalizowanego wtedy ? związku zawodowego NSZZ Solidarność. Pewnie nie byłoby spotkania podczas II wizyty Jana Pawła II w Ojczyźnie w 1983 roku, gdyby nie tamto spotkanie na Jasnej Górze w roku 1979, którego materialnym znakiem jest świeca i stuła papieska, przekazane do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, i gdyby nie ? przede wszystkim ? papieskie nauczanie. To ono wzmogło nasze oczekiwanie na spotkanie z Janem Pawłem II przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej, które po intensywnych staraniach i zabiegach się odbyło w trudnym okresie stanu wojennego. Nieco później Jan Paweł Wielki nadał Matce Bożej Piekarskiej tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W dniu, kiedy wspominamy to historyczne wydarzenie, zachęcam diecezjan, mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia, aby w duchu wdzięczności za niezapomniane spotkanie na Jasnej Górze przeczytali tamto papieskiej nauczanie, homilię z 6 czerwca 1979 roku, emanującą miłością do Górnego Śląska, Zagłębia i jego mieszkańców. Niech naszym codziennym pozdrowieniem w przestrzeni rodzinnej i publicznej będą bliskie nam i promowane przez Jana Pawła II słowa: ?Szczęść Boże?. I niech treść tych słów stanie się naszym udziałem!? Wiktor Skworc ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI VA I ? 7989/19 Katowice, 05.06.2019 Zarządzenie: 1. Słowo przeznaczone jest do duszpasterskiego wykorzystania; jego treść zaleca się umieścić na stronie internetowej parafii i w parafialnych gazetkach. Można je również wykorzystać w najbliższym czasie podczas spotkań z Parafialną Radą Duszpasterską, z grupami i ruchami. 2. W załączeniu przekazuję treść homilii Ojca Świętego Jana Pawła II z 06.06.1979 r., o której mowa w powyższym słowie. ? Grzegorz Olszowski WIKARIUSZ GENERALNY

2019-06-08 16:45:23

powrót