Parafia  Miłosierdzia  Bożego  w  Jastrzębiu - Zdroju
KOMUNIKAT BISKUPÓW


KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJI: GLIWICKIEJ, OPOLSKIEJ, SOSNOWIECKIEJ ORAZ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE.

Bracia i Siostry!

Dnia 2 czerwca br. zarejestrowano w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Działania Komitetu poparły różne podmioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe - z "Solidarnością" na czele - oraz niektóre organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców.
Postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne. Pośrednio podkreśla wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy.

Drodzy Diecezjanie!

Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszczenia i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej - jako pasterze naszych diecezji - zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez podjęcie akcji zbierania podpisów. Więcej informacji na ten temat oraz wzór deklaracji popierającej wspomniany projekt znajdziemy w dzisiejszym numerze "Gościa Niedzielnego". Liczymy na wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a także w Parafialne Zespoły Caritas.
Jeśli ta inicjatywa ustawodawcza znajdzie mocne poparcie społeczne, to - w myśl zawołania utrwalonego podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich - może doprowadzić do odzyskania niedzieli "Bożej i naszej". Nie ulega wątpliwości, że stoimy przed nową szansą przeżywania niedzieli w całej wspólnocie naszego społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił i odpoczynku, odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto niedziela może znów stać się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty religijnej i narodowej.

Bracia i Siostry!

Mamy nadzieję, że po skutecznie przeprowadzonej akcji zbierania podpisów
i przekazania ich do Sejmu, Parlament Rzeczypospolitej przyjmie ustawę, która
przywróci polskiemu społeczeństwu niedzielę zasadniczo wolną od pracy. Skutecznym
i społecznie zaakceptowanym funkcjonowaniem tej zasady cieszy się od lat wiele
krajów europejskich, a wśród nich m.in. Austria, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria,
Francja oraz Wielka Brytania. Co więcej, w Niemczech niedziela jest chroniona
zapisem w konstytucji tego państwa jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej.
Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania
podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy!
Wszystkim, zarówno zaangażowanym, jak i popierającym to przedsięwzięcie
własnym podpisem, a tym samym angażującym się w obronę świętowania niedzieli -
dnia dla Boga i dla rodziny, z serca błogosławimy: w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego!
Szczęść Boże!


Podpisali:
       ks. bp Andrzej Czaja                  ks. bp Jan Kopiec
        Biskup Opolski                           Biskup Gliwicki

       ks. bp Grzegorz Kaszak                 ks. abp Wiktor Skworc
       Biskup Sosnowiecki                     Metropolita Katowicki

Zarządzenie:
1. Komunikat należy odczytać wiernym w niedzielę 19 czerwca br. w ramach ogłoszeń
duszpasterskich. Należy go też umieścić w gazetce parafialnej i na stronie
internetowej parafii.
2. Duszpasterze ? niech umożliwią wiernym świeckim zorganizowanie akcji zbierania
podpisów pod projektem ustawy w niedzielę 26 czerwca br. i dni następne. Chodzi
o wyznaczenie odpowiedniego miejsca do zbierania podpisów. Może nim być
kancelaria parafialna lub inne pomieszczenia parafialne.
3. Mając na uwadze, że zbieranie podpisów może trwać 3 miesiące, w kolejne
wakacyjne niedziele informację o zbiórce podpisów należy włączyć do ogłoszeń
duszpasterskich, ze wskazaniem miejsca umożliwiającego wiernym złożenie podpisu
na deklaracji poparcia.
4. Wypełnione listy należy dostarczyć (przesłać) na adres: Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, 40-286 Katowice,
ul. Floriana 7. Więcej informacji na www.wolnaniedziela.pl.

 ks. bp Marek Szkudło
  Wikariusz Generalny

2016-06-20 11:57:42

powrót