Parafia  Miłosierdzia  Bożego  w  Jastrzębiu - Zdroju
Święcenia

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. (Katechizm Kościoła Katolickiego)

Kapłani pochodzący z naszej parafii:
o. Leszek Balkiewicz OFM 1986
ks. Adam Luchowski 1996
ks. Adam Jokiel 2000
ks. Rafał Dąbrowski 2005
o. Marcin Pietrasina SJ 2005