Parafia  Miłosierdzia  Bożego  w  Jastrzębiu - Zdroju
Pokuta i pojednanie

Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu świętego oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. (Katechizm Kościoła Katolickiego)

Do przyjęcia po raz pierwszy sakramentu pokuty i pojednania przygotowywane są dzieci w ramach katechizacji. 
Z sakramentu pokuty i pojednania można skorzystać codziennie pół godziny przed każdą mszą świętą.

W naszej parafii można również przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania w stałym konfesjonale: w poniedziałek, wtorek i środę w godz. 13.30 - 16.30, w czwartek i w piątek w godz. 9.00 - 12.00