Parafia  Miłosierdzia  Bożego  w  Jastrzębiu - Zdroju
Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. (Katechizm Kościoła Katolickiego)

Do przyjęcia po raz pierwszy sakramentu Eucharystii przygotowywane są dzieci w ramach katechizacji. W naszej parafii każdego dnia mamy możliwość przystąpienia do Eucharystii, która - jak mówi Sobór Watykański II - jest źródłem i szczytem działalności Kościoła.